Germany NW Dortmund Dortmund
DISTANCE
5.0 km
ELEVATION
440 m
SHARE