Ban Mai Chaiyaphot 1 Buri Ram 1 Khok Yang 1 Prakhon Chai 6