Bonny 2 Eleme 1 Obio/Akpor 41 Okrika 1 Port Harcourt 9