Abuja 39 Abuja Municipal 30 Bwari 1 Dushekoro 8 Gwagwalada 1