Russia Volga Federal District Nizhny Novgorod Oblast Volodarskiy rayon
DISTANCE
9.8 km
ELEVATION
1.3K m
SHARE