Russia Volga Federal District Nizhny Novgorod Oblast Volodarskiy rayon
DISTANCE
1.2 km
ELEVATION
64 m
SHARE