China Shanghai Shanghai
DISTANCE
7.0 km
ELEVATION
911 m
SHARE