China Shanghai Shanghai
DISTANCE
1.9 km
ELEVATION
121 m
SHARE