Alwar 1 Amet 1 Hanumangarh 30 Hanumangarh Sub-District 1 Jaipur 132 Jaipur Sub-District 1 Jodhpur 1 Kota 3 Nawalgarh 1 Sikar 1 Sriganganagar 1 Thanagazi 1