Alwar 1 Amet 1 Jaipur 108 Jodhpur 1 Kota 3 Sriganganagar 1