Alwar 1 Amet 1 Jaipur 101 Jodhpur 1 Kota 3 Sriganganagar 1