Ambikapur 2 Bishrampur 2 Chhura 1 Raigarh 1 Raipur 3