Abhanpur 2 Ambikapur 2 Arang 1 Bhilai 76 Bilaspur 4 Dantewada 2 Durg 3 Gharghoda 2 Jagdalpur 22 Katghora 1 Kharsia 3 Raipur 279 Rajnandgaon Sub-District 2 Sakti 1 Tamnar 2