Bettiah 1 Bihar Sharif 1 Gopalganj 1 Jamalpur 1 Kahalgaon 1 Maner 3 Muzaffarpur 2 Patna 28