Bettiah 1 Bihar Sharif 1 Gopalganj 1 Jamalpur 1 Kahalgaon 1 Maner 3 Patna 28