Vitsyebski rayon 1 Navapolatsk 4 Orsha 2 Vitsyebsk 1