Russia Volga Federal District Nizhny Novgorod Oblast Krasnobakovskiy rayon
DISTANCE
10.6 km
ELEVATION
99 m
SHARE