Russia Volga Federal District Nizhny Novgorod Oblast Koverninskiy rayon
DISTANCE
3.3 km
ELEVATION
229 m
SHARE