Chengdu 89 Hejiang 1 Jin’e 1 Langzhong 2 Luohan 8 Mianyang 1 Xinjin 8 Ya'an 1 Yibin 7 Zigong 6