Baoji 3 Changwu 2 Dingbian 4 Fengming 1 Shangxian 1 Xi'an 93