Anshan 11 Chaoyang 1 Dalian 34 Dandong 10 Fushun 1 Jinxi 2 Jinzhou 21 Liaoyang 6 Lingyuan 1 Lüshun 1 Shenyang 59 Xinmin 2 Yingkou 3