Baicheng 1 Changchung 1 Jilin 4 Qian Gorlos Mongozu Zizhixian 1 Siping 1 Tonghua 1 Yanji 1