Jinchuan 1 Pingliang 1 Taoyang 2 Tianshui 2 Zhangye 1